Vrijeme čitanja: 3 minuta
CAD CAM

CAD CAM keramičke krunice IPS e.max CAD i Celtra duo Dentsply

CAD CAM tehnologija ubrzala je čekanje na stomatološka rješenja. Na svjetskom tržištu su prisutna dva proizvođača potpunih bezmetalnih keramičkih materijala koje se izrađuju putem ove tehnolgije. Riječ je o IPS e.max CAD bezmetalnoj keramici tvrtke Ivoclar Vivadent smještene u Lihenštajnu i Celtra duo bezmetalne keramike tvrtke Dentsply Sirona smještene u SAD-u. Kako i stomatologija ulazi polako u digitalno doba, tako se zamjenjuju klasične metode i tehnike rada novim, bržim, pouzdanijim i preciznijim metodama.

CAD CAM tehnologija u Dentus perfectus ordinaciji

Uz pomoć CAD CAM tehnologije SIRONA CEREC koju mi koristimo u ordinacijama Dentus perfectus u mogućnosti smo pacijentima izraditi gotov rad (keramička navlaka, keramička ljuskica, keramički inlay, onlay i keramički most) u svega 1 posjeti. Zahvaljujući tome nema više potrebe za više posjeta stomatologu i čekanjem po nekoliko tjedana da bi se napravio gotov rad.

U ovoj temi više pažnje ćemo posvetiti materijalima za izradu keramičkih radova putem CAD CAM tehnolgije.

Dentus perfectus - Celtra Duo krunice

IPS e.max CAD – sustav

IPS e.max CAD, ovaj jedinstveni sustav kombinira visoku estetiku s iznimnom jednostavnošću primjene.  Za razliku od drugih materijala namijenjenih CAD/CAM tehnici izrade, IPS e.max CAD pokriva širok spektar indikacija. Različiti stupnjevi translucencije, raspoloživost u brojnim bojama i različite veličine blokova korisniku omogućuju fleksibilnost. Provjereni i dokazani sustavi za cementiranje nadopunjuju ovaj sustav.

Najvažnija obilježja

  • Vodeći CAD/CAM materijal – značajno veća čvrstoća u usporedbi sa sličnim staklokeramikama i hibridnim sustavima
  • Sveobuhvatan spektar indikacija
  • Znanstveno i klinički dokazan
  • Široka dostupnost zahvaljujući umreženosti CAD CAM partnera (izrada u kući i od strane ovlaštenih centara za glodanje)
  • Provjereni i dokazani sustavi za cementiranje koji su usklađeni s litij-disilikatnom keramikom (LS2)

Može se koristiti za izradu zubnih ljuskicazubnih navlaka, i zubnih mostova do 3 člana. Također koristi se i u implantologiji za izradu abutmenta (nadogradnji).

Dentus perfectus - emax krunice

Celtra Duo

Indicirana je za izradu solo zubnih krunica, inlaya, onlaya i zubnih ljuskica.U Americi je proizvedena prva u svijetu cirkonom ojačana litij disilikatna keramika. Ova vrsta materijala je svojevrsni mix keramike i cirkona.  Celtra duo keramika je dizajnirana za preciznost, brzu i jednoposjetnu stomatologiju. Budući da je celtra duo nano keramički materijal i ima modul elastičnosti sličan dentinu zuba (dublji sloj zuba koji se nalazi ispod cakline), koji je mnogo niži nego kod staklo keramike ili kod metalo-keramike. To svojstvo omogućava Celtri duo bolju apsorpciju i raspodjelu sila prilikom žvakanja te je time manje podložna chippingu i pucanju keramike.

KONTAKTIRAJTE NAS