Dentus perfectus - zubni implantati

Zubni implantati

Što su zubni implantati?

Zubni implantati su najmodernije i trajno rješenje za nadomjestak cijelog zuba – od korijena do krunice. Zubni implantati su titanski vijci koje ugrađujemo na mjesto izgubljenog zuba. Oni uspješno imitiraju korijen zuba u zubnoj kosti. Učvršćuju se u zubnu kost i osjećat ćete ih kao prirodan zub. Sastoje se od 3 dijela – zubnog implantata, suprastrukture i zubne krunice.

Fiksni nadomjestak zuba

Zubni implantati su titanski vijci koji se ugrađuju u dio čeljusne kosti na mjestu gdje nedostaje prirodni zub, a cilj je nadomještanje izgubljenih korijena prirodnih zuba. Snažan su temelj za fiksne (čvrste) ili mobilne (pomične) protetske nadomjestke. Oblik implantata je sličan obliku zubnog korijena, cilindričan ili blago koničan. Dužina implantata varira od 5 mm do 20 mm, promjer od 3 mm do 6 mm. Odabir promjera i dužine implantata ovisi o volumenu čeljusne kosti u koju se implantat planira ugraditi.

Mogućnosti koje nude zubni implantati

Koriste se kao nadomjestak jednog zuba (zubna krunica), više zuba (zubni most) ili svih zuba (All on 4 tehnika – tzv. tehnika postavljanja cijele čeljusti na samo 4 implantata). Brojni su razlozi zašto su zubni implantati najbolje rješenje za izgubljen zub. Oni prikrivaju probleme nedostatka zubi i štite zdrave zube od propadanja. Bezuba zubna kost počinje propadati ako se u nju ne ugradi nadomjestak za izgubljen zub. Ugradnja zubnog implantata u zubnu kost pojačat će zagriznu površinu novog zuba, kao i zagrizne sile. Uspješno imitira zubni korijen tako da će zubna kost ostati očuvana. Čvrsta i izdržljiva struktura omogućava povezivanje implantata i zubne kosti. Idealno su i trajno rješenje u slučaju nedostatka zubi.

Potpuna funkcionalnost

Najbolje od svega jest što su oni u potpunosti funkcionalni. Omogućit će vam sve funkcije koje ima i prirodni zub. S njima ćete ponovno moći normalno jesti, pričati, smijati se i ljubiti s punim samopouzdanjem. Zubni implantati će u potpunosti zamijeniti izgubljen jedan ili više zubi. Za dobro oralno zdravlje vrlo je važno pravovremeno nadomjestiti zub. U suprotnom može doći do pomicanja zubi u područje praznine gdje nedostaje zub.

Dentus perfectus - implantat zuba

Tko su kandidati za ugradnju implantata?

Svi pacijenti kojima nedostaje jedan ili više prirodnih zuba potencijalni su kandidati za ugradnju zubnih implantata. Izbor područja ugradnje zubnog implantata određuje se kliničkom procjenom i analizom rendgenskih snimaka bezubog područja zajedno s kosti. Položaj, duljina i promjer implantata odabire se prema anatomskim i morfološkim karakteristikama čeljusne kosti. Vrlo važan faktor za uspješnost i dugotrajnost ugrađenih zubnih implantata je opće zdravstveno stanje organizma. Tijekom pregleda doktor Šebečić uputit će vas koje sve nalaze je potrebno izvaditi kako bi u potpunosti prikupili zdravstvenu dijagnostiku koja nam je potrebna za procjenu kandidata za operativni zahvat.

Dijagnostika i pregled za zubne implantate

Detaljna dijagnostika ključan je dio kojim u potpunosti smanjujemo svaku mogućnost komplikacija nakon ugradnje zubnih implantata u ordinaciji dentalne medicine Dentus perfectus. Ugradnjom zubnih implantata spriječit će se resorpcija ili propadanje kosti što je važno za povećanu stabilnost susjednih zubi koji se na taj način mogu očuvati od mogućih promjena.

Što u slučaju nedovoljne količine zubne kosti?

Da bi se zubni implantati uspješno ugradili potrebno je imati zadovoljavajući volumen čeljusne kosti. Ako kost ispod zubnog mesa nije dovoljno voluminozna, trebat će se napraviti postupak nadogradnje zubne kosti (augmentacija) da bi se u novonastalu zubnu kost mogao uspješno ugraditi zubni implantat. Nadogradnja kosti ili augmentacija je postupak kojim se presađuje vlastita kost ili se ugrađuje umjetna kost kako bi osigurali dovoljan volumen kosti za zubni implantat. Nakon presađivanja kosti potrebno je pričekati par mjeseci kako bi došlo do potpunog srastanja kosti.

Dugoročno rješenje za vaš osmijeh

Ugradnja zubnog implantata predstavlja dugoročno rješenje jer nakon što se zubni implantat ugradi i nakon procesa oseointegracije, zubni implantat postaje jedinstvena cjelina s čeljusti. Zubni implantati osigurat će stabilnost novog zubnog nadomjestka (zubna krunica ili zubni most) koji će se izraditi na implantatu, a pacijent će ga osjećati kao nekada vlastiti zub. Ugradnja implantata u odnosu na zubni most trajno će rješiti problem jednog ili više zubi koji nedostaju. Zahvat se izvodi pod lokalnom anestezijom.

Zubni implantati – Vijek trajanja

Zubni implantati su izrađeni od visokokvalitetnog, biokompatibilnog materijala koji nema ograničen vijek trajanja. Iako zubni implantat ne podliježe nastanku karijesa, trajnost zubnih implantata ovisi o zdravlju zubnog mesa i okolne čeljusne kosti. Dugotrajan uspjeh terapije zubnim implantatima osigurat će provođenje pravilne oralne higijene uz redovite kontrolne preglede stomatologa. Ugradnjom zubnog implantata možemo sanirati nedostatak jednog ili više zubi. Zube koji nedostaju preporučamo nadoknaditi kako bi očuvali oralno zdravlje. Promjene kojima svjedočimo u slučaju nedostatka jednog ili više zubi mogu jako narušiti oralno zdravlje. Na prvo mjesto izdvajamo gubitak zubne kosti i neravnomjeran raspored žvačnih sila. Posljedice se produbljuju ovisno o duljini vremenskog perioda bez zuba.

Zubni implantati imaju ulogu nosača zubne krunice ili navlake za zube ukoliko je u pitanju nedostatak jednog zuba. U slučajevima gdje nedostaje više zubi, zubi implantat predstavlja znatno bolje rješenje. Zubni implantat, za razliku od sanacije zubi zubnim mostom, ne zahtjeva brušenje susjednih zdravih zubi koji bili nosači za most. Zubni implantati predstavljaju savršenu zamjenu i trajno rješenje za izgubljeni zub.

Zubni implantati – Plan ugradnje

Planiranje ugradnje zubnih implantata radi se na temelju kliničkog pregleda i analize 2D rendgenske snimke čeljusti (klasičan rendgenski snimak zubi). Klasičan rendgenski snimak svih zubi nazivamo ortopan. Dodatna 3D CBCT trodimenzionalna snimka čeljusti daje precizne podatke o volumenu i obliku čeljusne kosti, blizini važnih anatomskih struktura (krvne žile, živci i udaljenosti od maksilarnog sinusa), te gustoći čeljusne kosti. Zubni implantati iziskuju odabir odgovarajuće dužine i promjera implantata, smjer ugradnje i tehnike preparacije kosti na temelju određenih parametara. 3D CBCT snimka služi nam za planiranje zahvata augmentacije umjetne kosti ili podizanja dna maksilarnog sinusa.

Potrebne pretrage za ugradnju zubnih implantata

Prethodni gubitak zuba često dovodi do gubitka zubne kosti. Volumen zubne kosti potreban je jer će nam osigurati dovoljan prostor za ugradnju implantata i osigurati stabilnost i estetiku. Potrebno je napraviti CBCT snimak i napraviti krvnu sliku. Detaljne upute dobit ćete u ordinaciji tijekom pregleda. Navedeni nalazi potrebni su kako bi odredili jeste li kandidat za ugradnju zubnog implantata. Detaljna analiza, provjere i iscprne procjene omogućavaju nam pravovremeno planiranje i procjenu svih koraka stomatološkog zahvata. To nam pomaže izbjeći kasnije komplikacije.

Pripremne radnje prije ugradnje zubnih implantata

Predradnje koje izvodimo u Dentus perfectus ordinaciji dentalne medicine omogućavaju nam najbolje rezultate i vrhunsku uspješnost izvođenja zahvata. Kada zaprimimo tražene nalaze počinje najvažniji dio procjene i planiranja terapije. Na temelju svih nalaza odredit ćemo jeste li idealan kandidat za zubni implantat. U slučaju da ste idealan kandidat za ugradnju implantata započet ćemo s planiranjem samog zahvata. Postupak ugradnje implantata planiramo u jednom dolasku.

Dentus perfectus - ugradnja implantata
zubna krunica na implantatu

Gdje se ugrađuju zubni implantati?

Zubni implantati ugrađuju se u čeljusnu kost, ispod razine zubnog mesa. Zubni implantati su zamjena za izgubljeni prirodni zubni korijen. Oni predstavljaju unutarnji, nevidljivi, noseći dio konstrukcije. Na zubni implantat postavlja se vanjski, vidljivi dio – zubna krunica ili zubni most. Zub se nalazi u zubnoj kosti i čini ju čvrstom. Jednom kada izgubimo zub, gubimo i stimulaciju zubne kosti. U slučaju izgubljenog zuba zubna kost postaje sklona povlačenju. Što je duži vremenski period u kojem nismo nadoknadili izgubljen zub, kost će se sve više povlačiti. To se može negativno očitovati na susjedne zube. Povlačenje zubne kosti može trajno oslabiti susjedne zube ukoliko se ne nadoknadi izgubljen zub. U nekim slučajevima gdje se zubna kost jako povukla potrebno je nadograditi zubnu kost. Kako bi izbjegli ovaj korak i nužan oporavak nakon ugradnje zubne kosti, preporučamo planirati postupak za ugradnju zubnog implantata neposredno nakon gubitka zuba. Za pacijente kojima je potreban zahvat nadoknade zubne kosti u terapiju ćemo uračunati i 6 mjeseci kao potrebno vrijeme oporavka od ugradnje zubne kosti. Zdrava zubna kost i zdrave desni glavna su predispozicija za uspješno izvođenje zahvata.

Dentus perfectus - ugradnja zubnog implantata

Zubni implantati i postupak ugradnje

Ugradnja zubnih implantata predstavlja mali kirurški zahvat koji se izvodi pod lokalnom anestezijom. Ležište zubnih implantata priprema se normiranim svrdlima kojima odgovara promjer i dužina izabranog zubnog implantata.

Izrada privremene krunice na implantatu

Nakon ugradnje zubnog implantata, ukoliko postoji dobra primarna stabilnost, moguće je inicijalno opterećenje zubnog implantata izradom privremene zubne krunice. Krunicu izrađujemo digitalnim postupkom skeniranja intraoralnim skenerom. Postupak je kratak te je daleko ugodniji od klasičnog uzimanja otisaka. Također nam omogućava bržu izradu protetskih rješenja. U većini slučajeva za stabilnost zubnog implantata potreban je proces zacijeljenja od minimalno nekoliko tjedana. U tom periodu organizam provodi proces koji stručno nazivamo oseointegracija.

Proces oseointegracije implantata s kosti

Oseointegracija je proces remodeliranja i neposrednog srastanja kosti na površinu zubnog implantata. Brzina okoštavanja ovisi o kvaliteti okolne kosti. To je period oporavka kod kojeg zubni implantat srasta s kosti. Proces oseointegracije obično traje od 3 do 6 mjeseci za zaraštanje implantata s kosti, ovisno o kojoj je čeljusti riječ. Za donju čeljust potrebna su 3 mjeseca, dok je za gornju čeljust potrebno 6 mjeseci. Nakon perioda oseointegracije, na zubni implantat se postavlja suprastruktura (abutment) i on je spreman za sljedeću fazu.

Protetska faza je korak u kojem se izrađuje zubna krunica, zubni most ili zubna proteza na zubnim implantatima. Oseointegracija je ključan dio o kojem ovisi stabilnost zubnog implantata. Sraštanje s kosti omogućava uspješnu imitaciju zubnog korijena te se na taj način osigurava stabilnost zamjenskom zubu. Uspješna oseointegracija omogućava ispunjavanje svih funkcija koje ima prirodan zub. Titanski vijak upravo je zato materijal odabira za uspješno okoštavanje. Stoga kod svakog kandidata provodimo detaljne procjene i dijagnostiku prilikom planiranja terapije. Planiranje nam omogućava postizanje najboljeg ishoda terapije.

Ugradnjom četiri do šest zubnih implantata u čeljust moguća je potpuna rehabilitacija bezubosti (All-on-4, All-on-6). Njihovom ugradnjom zubni implantati spriječiti će povlačenje i resorpciju zubne kosti na mjestu gdje je izgubljen zub. Zubni implantat sastoji se iz tri dijela:

  • Zubni implantat

  • Suprastruktura

  • Zubna krunica

Koliko traje proces ugradnje implantata?

Proces ugradnje implantata uključuje umetanje titanskog vijka u zubnu kost. Sama ugradnja jednog implantata traje u prosjeku pola sata. Ukoliko se ugrađuje više implantata potrebno je sat vremena za njihovu ugradnju.

Kada i kod koga se najčešće javlja periimplantitis?

Periimplantitis se javlja kod pušača u slučaju slabe higijene. Implantat iziskuje jednaku brigu i redovitu higijenu kao i prirodni zub. U suprotnom može doći do velike upale. Ukoliko ste pušač, ako vam zvuči nemoguće prestati s pušenjem, savjetujemo češće posjete ordinaciji dentalne medicine Dentus perfectus i redovite kontrolne preglede. Za zdravlje zubnog mesa je potrebno redovito uklanjati zubni kamenac. To će smanjiti prisutnost bakterija u ustima.

Koliko traje sraštavanje implantata sa zubnom kosti?

Za potpuno sraštavanje potrebno je pričekati 3 mjeseca za donju i 4-6 mjeseci za gornju čeljust kako bi se moglo nastaviti s daljnjim koracima terapije. Svim pacijentima koji su prošli kroz proces ugradnje implantata sugeriramo da dodatno unose vitamin D u organizam. To će pospješiti proces oseointegracije.

3d snimak zubni implantat

Cijena zubnih implantata

U današnje vrijeme na tržištu se pojavljuje sve veći broj zubnih implantata. Dugoročnost naših radova na prvom nam je mjestu. Želimo Vam omogućiti uživanje u novom osmijehu što je moguće duži niz godina. U svom radu koristimo najkvalitetnije tehnike i materijale iz svijeta stomatologije. Upravo zato cijena opravdava vijek trajanja zubnih implantata. Pritom ne mislimo isključivo na estetiku, već i na oralno zdravlje pacijenata. Cijena zubnih implantata ovisi o čitavom nizu čimbenika na koje treba paziti prilikom odabira. Cijenu formiramo kod odabira željenog certificiranog zubnog implantata. Na cijenu zubnog implantata nadodaje se cijena suprastrukture i protetski rad.

U ordinaciji dentalne medicine Dentus perfectus koriste se dvije varijante zubnih implantata koje nudimo svojim pacijentima (Nobel Biocare i Neodent by Straumann). Svojom kvalitetom i tradicijom proizvođača jamče kvalitetu i dugotrajnost. Cijena za jedan Nobel Biocare implantat je 720 €, a Neodent implantata od 620 €, cijena se odnosi samo na implantat bez suprastrukture i krunice. Komplet cijena implantata sa suprastrukturom i u kombinaciji s metal keramičkom krunicom ovisi o odabranoj vrsti zubnog implantata.

zubni implantat

Period oporavka nakon zahvata

Po završetku zahvata u ordinaciji dentalne medicine Dentus perfectus osigurat ćemo detaljne upute za naredan period oporavka. Preporučamo pratiti upute po danima da bi vaš oporavak prošao što ugodnije. Neposredno nakon zahvata potrebno je uzimati analgetik. Taj dan treba izbjegavati ispiranje usta kako bi se izbjeglo moguće krvarenje. Oralna higijena se normalno provodi.

Minimalno krvarenje je moguće prvih nekoliko sati po završetku zahvata. Oteklina nakon operacije nije neuobičajena i ne predstavlja opasnost. Da biste ju spriječili ili sveli na minimalnu veličinu potrebno je područje zahvata hladiti ledom u plastičnoj vrećici ili hladnim oblozima narednih osam sati u serijama od 20 minuta prislonjenim oblogom i pauzama od 10min.

Treba izbjegavati gazirana pića i tople napitke. Pušači ne bi smjeli pušiti 24 sata poslije zahvata i dok postoji krvarenje. Šavovi se uklanjaju sedam dana nakon zahvata u sklopu kontrolnog pregleda. Ugradnja zubnih implantata rutinski je zahvat. No važno je naglasiti da nam je iznimno važna suradnja pacijenata nakon izvođenja zahvata. To uključuje pridržavanje svih preporuka bez iznimaka.

zubni implantati

Kako održavati oralnu higijenu nakon ugradnje zubnih implantata?

Nakon ugradnje implantata oralnu higijenu treba detaljno provoditi kako i prije. Potrebno je temeljito četkati zube najmanje 2 puta dnevno u trajanju od 2-3 minute kako nebi došlo do infekcije rane. Preporuča se korištenje i usnih vodica za ispiranje usne šupljine. Treba koristiti jako mekanu četkicu za postoperativnu higijenu rane oko zubnog implantata. Za sve one koji imaju neki oblik nadoknade zuba preporučamo koristiti oralni tuš za međuzubne prostore. Osim što uklanja zaostale naslage, smanjuje mogućnost razvoja bakterija te štiti i prokrvljuje meka tkiva. Meka tkiva su podložna razvoju parodontalnih bolesti. Spriječite na vrijeme krvarenje zubnog mesa i nastanak gingivitisa.

  • Jedna lokacija pokriva sve stomatološke usluge

  • Tim ljubaznih stručnjaka vodit će vas na putu do novog osmijeha

  • U sklopu paketa dobrodošlice napravite rendgenski snimak zubi i plan terapije

  • Odredite etape terapije kako vam najviše odgovara

Zubni implantati ugradnja Dentus Perfectus

Često postavljena pitanja

Koliko traje proces ugradnje implantata?

Proces ugradnje implantata uključuje umetanje titanskog vijka u zubnu kost. Sama ugradnja jednog implantata traje u prosjeku pola sata. Ukoliko se ugrađuje više implantata potrebno je sat vremena za njihovu ugradnju.

Kada i kod koga se najčešće javlja periimplantitis?

Periimplantitis se javlja kod pušača u slučaju slabe higijene. Implantat iziskuje jednaku brigu i redovitu higijenu kao i prirodni zub. U suprotnom može doći do velike upale. Ukoliko ste pušač savjetujemo češće posjete zubaru.

Koliko traje sraštavanje implantata sa zubnom kosti?

Za potpuno sraštavanje potrebno je oko 3 mjeseca za donju i 4-5 mjeseci za gornju čeljust.

KONTAKTIRAJTE NAS