Dentus perfectsu - most na implantatima
Vrijeme čitanja: 6 minuta
Dentus perfectus - most na prirodnim zubima
Vrijeme čitanja: 3 minuta
Dentus perfectus - zubne proteze
Vrijeme čitanja: 6 minuta
Kombinirani rad 3 - Dentus perfectus
Vrijeme čitanja: 3 minuta
Most na 4 implantata - Dentus perfectus
Vrijeme čitanja: 6 minuta
Most na 6 implantata- Dentus perfectus
Vrijeme čitanja: 3 minuta
Zubna proteza 2-4 implantata - Dentus perfectus
Vrijeme čitanja: 4 minuta
CEREC CAD CAM - Dentus perfectus
Vrijeme čitanja: 4 minuta
A-PRF & I-PRF tehnologija - Dentus perfectus
Vrijeme čitanja: 5 minuta
Korijenska nadogradnja – štift - Dentus perfectus
Vrijeme čitanja: 2 minuta